április 25, 2019

Magunkról

Családi vál­lalkozá­sunk 1991. óta működik budapesti székhellyel. A vállalkozást ket­ten irányítjuk feleségem­mel, Stankovicsné Jakab Erzsé­bet­tel. Az ő fela­datai közé tar­tozik az új és a régi part­nerekkel való kapc­so­lat­tartás, munkatársak keresése, illetve az iro­dai tevékenységek elvégzése.

A vállalkozáson belül én szervezem meg a munkavégzést, ellenőrzést, szállítást és a tisztítószer ellátást. Vál­lalunk közületek és magán­szemé­lyek részére napi, heti kar­ban­tartó takarítást, havi nagy­takarítást, negyedévenkénti nagy­takarítást, szőnyegtisztítást, ablak­tisztítást, lépcsőház-​takarítást, építkezések utáni nagy­takarítást.

Munkatár­sainkat meg­próbáljuk a lehető leg­nagy­obb gon­dossággal kiválasz­tani, megbízhatóságuk és pre­cizitásuk szerint.

Jelen­leg főként irodák, üzletek, társasházakat, valamint építkezések utáni takarítá­sokat végzünk. Eddigi meg­bízá­sainkat Budapesten, Bal­a­ton­füre­den, Móron, Gödöllőn, Tatabányán és Törökbálin­ton végeztük.

Újdon­ság ! Szőnyegtisztítást is vállalunk, részletek a Szolgáltatásaink menüpont­ban.